LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA I INNYCH OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

Licencja na holowanie obiektów pływajacych
pozwala na holowanie narciarza wodnego, oraz osób jeżdżących na :
desce wakeboardowej,
kneeboardowej
oraz innych nawodnych obiektów pływających typu: banan, koło itp.

Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Licencję uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.