Warsztaty nawigacyjne

Warsztaty nawigacyjne. Minimum teorii maksimum praktyki.

Nawigacja:
– jednostki stosowane w nawigacji,
– kursy i namiary,
– wyznaczanie pozycji różnymi sposobami – nawigacja praktyczna
– korzystanie z pomocy nawigacyjnych,
– system GPS.
Praktyczna obsługa radia morskiego z DSC
Locja:
– system IALA,
– pomoce nawigacyjne,
– mapy morskie.

Program obejmuje 15 godzin szkolenia.
Szkolenia dopasowane do słuchaczy.
Zapewniamy pomoce szkoleniowe.

tel.791-002-691