Kurs SRC

Program kurs operatora łączności bliskiego zasięgu SRC obejmuje:

  • podstawy teoretyczno – systemowe łączności morskiej;
  • możliwości i zasady wykorzystania podsystemów i elementów GMDSS
  • obsługa EPIRB, SART i NAVTEX
  • zasady eksploatacji urządzeń łączności morskiej zakresu VHF;
  • poprawne posługiwanie się terminami i pojęciami z zakresu łączności;
  • określanie sposobów realizacji łączności w działaniach jednostki morskiej
  • realizowanie alarmowania, korespondencji w niebezpieczeństwie i dla bezpieczeństwa; w systemie radiokomunikacji morskiej
  • praktyczne użytkowanie typowych radiostacji i urządzeń łączności zakresu VHF z DSC

Zajęcia praktyczny prowadzone są na rzeczywistych radiach morskich z DSC
Czas zajęć od 6 do 8 godzin. Następnie w tym samym dniu egzamin w formie testu

Skupiamy się przede wszystkim na praktycznej obsłudze radia morskiego.
Łatwo miło i przyjemnie.