JACHTOWY STERNIK MORSKI

3
Kurs jachtowego sternika morskiego jest podstawowym kursem mającym na celu przygotować Cię do samodzielnego prowadzenia jachtów po morzu. Na dzień dzisiejszy patent ten uprawnia do prowadzenia jachtów o długości do 18 m po wszystkich wodach morskich, a po wodach śródlądowych bez żadnych ograniczeń na wielkość jachtu.

Kursy przeznaczone są dla osób od 18 roku życia, które posiadają już patent żeglarza jachtowego (lub umiejętności w zakresie tego patentu) oraz staż morski minimum 200 godzin, udokumentowany opiniami z minimum dwóch rejsów po wodach morskich.