INLAND POWER YACHT SKIPPER

INLAND POWER YACHT SKIPPER – STERNIK MOTOROWODNY

Pierwszy stopień wtajemniczenia motorowodnego, dla osób od 14 roku życia. Od uczestników szkolenia nie jest wymagany żadne wcześniejsze doświadczenie w żegludze.

Osoba po tym szkoleniu będzie zdolna do samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu po wodach morskich oraz do holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych za w/w jednostkami pływającymi. Jest to szkolenie, którego zakres obejmuje prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy. Szkolenie obejmuje część teoretyczna i praktyczną prowadzoną na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu.