INLAND SKIPPER

INLAND SKIPPER – STERNIK ŚRÓDLĄDOWY

Mimo, iż w Polsce na jachty o długości do 7,5 m nie wymagane są żadne uprawienia, a tych jachtów jest u nas najwięcej, to my jednak zachęcamy do zdobywania praktycznej wiedzy żeglarskiej potwierdzonej naszym certyfikatem. Wszystkiego można się nauczyć samemu, ale może to trwać bardzo długo, a czasami koszt takiego doświadczenia może być bardzo bolesny. Program szkolenia w naszym systemie ogranicza się do minimum, które jest niezbędne do tego, aby bezpiecznie prowadzić jacht i poradzić sobie w różnych sytuacjach. W szkoleniu na poziomie Inland skipper’a kładziemy nacisk na: bezpieczeństwo, umiejętność manewrowania jachtem na żaglach i na silniku, przepisy, meteorologię, budowę jachtu, ale również kładziemy duży nacisk na aspekty związane z ochroną środowiska.

Od osób, które chcą zdobyć taki certyfikat wymagamy również, aby były one przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W obecnych czasach każdy wykształcony człowiek powinien posiadać taką umiejętność – a tym bardziej osoba, która ma odpowiadać za innych.

Manewry na silniku:

 • Odejście / podejście do kei,
 • Cumowanie w „dzikich miejscach”,
 • Używanie kotwicy (w tym przy cumowaniu),
 • Człowiek za burtą.

Manewry na żaglach:

 • Zwrot przez sztag / rufa,
 • Człowiek za burtą,
 • Odejście / podejście do kei.

Przepisy:

 • Prawo drogi,
 • Podstawowe znaki,
 • Rola służb porządkowych i ratowniczych,
 • Obowiązki skipper,
 • Zasady postępowania po wypadku.

Locja:

 • Oznakowanie szlaków wodnych,
 • Podział dróg wodnych (rzeki, jeziora, itp.).

Wiadomości o jachtach:

 • Wyposażenie jachtów,
 • Budowa typowego jachtu kabinowego,
 • Obsługa urządzeń jachtowych,
 • Silniki przyczepne (obsługa).

Meteorologia:

 • Źródła prognoz pogody,
 • Skala Beauforta,
 • Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne i ich zwiastuny,
 • Wiatry lokalne i zakłócenia kierunku i siły wiatru.

Ratownictwo:

 • Zasady bezpieczeństwa na jachcie,
 • Środki ratunkowe i ich używanie,
 • Zagrożenia pożarowe,
 • Sposoby wzywania pomocy,
 • Człowiek za burtą,
 • Wywrotka jachtu.

Teoria żeglowania:

 • Kierunki względem wiatru,
 • Siła aerodynamiczna, prawidłowe ustawienie żagli,
 • Siła hydrodynamiczna,
 • Dryf,
 • Zrównoważenie żaglowe jachtu,
 • Zasada działania steru.

Etykieta:

 • Zasady zachowania na jachcie,
 • Zwyczaje żeglarskie,
 • Etykieta flagowa,
 • Ochrona środowiska,
 • Klar na jachcie,
 • Zasady zachowania w portach i przystaniach.

Prace bosmańskie:

 • Podstawowe węzły: (płaski, ósemka, ratowniczy, żeglarski, wyblinka, szotowy, knagowy, rożkowy, związ wantowy),
 • Klarowanie lin,
 • Opaski na linach,
 • Praca cumami.